Tid for styrekurs 

Etter almenningsvalgene i vår med mange nye styremedlemmer, er det nå tid for styrekurs. Norsk Almenningsforbund vil på forespørsel være behjelplige med å organisere og arrangere styrekurs med utgangspunkt i kursopplegget som ligger under fanen kurs på hjemmesida. Forbundet vil prioritere regionalt anlagte kurs basert på dagsamlinger.

Ta kontakt med sekretæren for mer informasjon.

Presentasjon angående styrearbeid i norske bygdealmenninger. Denne kan du laste ned her i PDF format.


Bestyrerinstruks og retningslinjer for styrets arbeid


Mal for bestyrerinstruks,  kan lastes ned her.

Retningslinjer for styrets arbeid kan lastes ned her.

Retningslinjer for bruksrettsutøvelse kan lastes ned her. 


Invitasjon til fagsamling på Honne torsdag 17. mars 2016

Norsk Almenningsforbund inviterer til fagsamling på Honne Hotell og Konferansesenter med tema:

”Skogen, industrien og det grønne skiftet – nye muligheter for bygdeallmenningene?”

Les hele invitasjonen med program her.

Skifte av sekretær i Norsk Almenningsforbund

Etter eget ønske fratrer sekretær Stig Aaboen fra stillingen som sekretær i Norsk Almenningsforbund (NALF) pr. 31. desember 2015.

Styret i NALF har besluttet at sekretariatsfunksjonen skal videreføres i Skjåk Almenning.  Etter avtale mellom partene er Sæbjørn Forberg, Skjåk, engasjert som ny sekretær for allmenningsforbundet fra 1. januar 2016.

Stig Aaboen skal bistå med overlapping etter behov i en overgangsperiode på nyåret, herunder  utarbeiding av årsmelding med regnskap for 2015.

Henvendelser til sekretariatet i NALF skal fra årsskiftet rettes til:                      

Sæbjørn Forberg

Industrivegen 10

2690 Skjåk

Telefon           901 50 082     

E-postadresse forberg@nalf.no

Forslag til endringer i tomtefesteloven:

Det er kommet forslag til endringer i tomtefesteloven, se pressemelding fra Regjeringen 27/3-2015 .

Innmelding av aktuelle almenningssaker

Medlemsalmenningene oppfordres til å melde inn aktuelle almenningssaker og problemstillinger til sekretæren i NALF.